Category : Ondernemer

Meer en meer komen er slimme meters waardoor een ondernemer realtime inzicht krijgt. Belangrijk is dat kentallen van verbruik gas en stroom meegenomen worden in overige productiecijfers en omzetstatistieken. Zo ontstaat een gevoel over verbruik. Afwijkingen in verbruik worden zichtbaar en kan er nader onderzocht worden wat de oorzaak is.