Energiekosten

Energiekosten

De meeste particulieren betalen maandelijks een bedrag aan hun energieleverancier. Aan het eind van een jaar wordt door de leverancier een overzicht gemaakt van de betalingen versus het werkelijke verbruik. De klant krijgt dan een jaarafrekening. Is er meer verbruikt dan voorspeld, dan moet er worden bijbetaald; is er minder verbruikt, dan krijgt de klant geld terug.

Een aantal termen rondom de jaarafrekening:

Voorschot: bij kleinverbruik-aansluitingen (denk aan woningen en kleine bedrijfspanden) betaalt de klant maandelijks een vast voorschot. 1x per jaar wordt een jaarafrekening gemaakt, waarbij het werkelijke verbruik wordt verrekend met de betaalde voorschotten.
Werkelijk verbruik: Dit wordt vastgesteld aan de hand van de meterstanden. De energiemeter (enkel- of dubbeltarief) en de gasmeter. Bij zogenaamde grootverbruiksaansluitingen wordt het werkelijke verbruik maandelijks gefactureerd.

Energiekosten (gas en stroom) zijn opgebouwd uit de volgende componenten: Leveringskosten, energiebelasting, heffingskorting, SDE+, netwerkkosten en vastrecht.

Leveringskosten

Dit zijn de kosten die de energieleverancier per kWh stroom of per m3 berekent. Deze kosten communiceert de energieleverancier met de klant. Er is bijvoorbeeld een contract getekend voor een aantal jaren met een vast tarief. Dit tarief is zichtbaar op de nota. Zijn er zonnepanelen aangesloten, dan wordt het verbruik verminderd met de opbrengst van de zonnepanelen die teruggeleverd zijn aan het elektriciteitsnet. Dus niet de bruto productie/opbrengst van de zonnepanelen. Gemiddelde huidige tarieven: stroom € 0,07 per kWh en € 0,25 per m3 gas.

Energiebelasting

Per kWh stroom betaalt iedereen een bedrag aan energiebelasting. De hoogte van de energiebelasting wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Energiebelasting is recht evenredig met het verbruik. Hoe meer verbruik des te meer energiebelasting je betaalt. Net zoals bij brandstof voor de auto is de energiebelasting een vorm van ‘ de gebruiker betaalt’ . Bij gas zie je bijvoorbeeld dat de energiebelasting de laatste jaren fors is gestegen. Momenteel betaal je per € 0,11 kWh stroom en € 0,25 per m3 gas. Energiebelasting is gestaffeld. De energiebelasting wordt in rekening gebracht op de energienota en door het energiebedrijf afgedragen aan de overheid (lees belastingdienst).

SDE+

SDE staat voor stimulatie duurzame energie. De overheid geeft subsidie op verduurzamingsmaatregelen. Denk aan subsidie op isolatie, pelletkachels, etc.
Iedereen betaalt mee aan de financiering van deze subsidie, in de vorm van een toeslag op de energierekening.

Netwerkkosten

Netwerkkosten worden bij kleinverbruiksaansluiting op de energienota verrekend en door de energieleverancier direct afgedragen aan de netbeheerder. Netwerkkosten zijn een vast bedrag op de nota en omvatten kosten voor aansluiting, transport en meetdienst.

Elke aansluiting heeft een bepaalde capaciteit (stroom) en doorlaadvermogen (gas). Des te zwaarder of hoe ‘groter’ de meter/aansluiting is afgezekerd (capaciteit) en hoe hoger het doorlaadvermogen (gas), des te hoger zijn de kosten. Dit kan oplopen tot meer dan duizend euro per jaar. De kosten zijn per netbeheerder verschillend.

Heffingskorting

De heffingskorting is een kortingsmaatregel van de overheid. Iedereen krijgt een tegemoetkoming in de basisbehoefte van leven. Dit bedrag van zo’n 370 euro per jaar wordt verrekend op de stroomaansluiting die aangemerkt is als verblijfsfunctie. Dit geldt voor woningen, winkels, bedrijven. Bij garageboxen, schuurtjes of andere opstallen met eigen stroomaansluiting, maar zonder verblijfsfunctie, kan de heffingskorting afwijken of zelfs 0 zijn.

Vastrecht

Dit zijn de kosten die de energieleverancier berekent voor het uitvoeren van de administratie. Trend op termijn is dat de energie tegen kostprijs zal worden geleverd en dat aan de andere kant de kosten vastrecht flink gaan stijgen.