Energiebesparing particuliere & zakelijke klanten

Jord Kuiken Adviesbureau voor energiebesparing

Met mijn Adviesbureau voor energiebesparing breng ik mijn opgebouwde kennis in stelling. Ik beantwoord complexe energievraagstukken voor bedrijven, geef antwoord op vragen met als uiteindelijk doel efficiëntie en besparen.

Ik ben inzetbaar voor eigenaren of huurders van onroerend goed, zowel voor privé als bedrijfsmatig gebruik. Ik analyseer het energieverbruik en let op de mogelijkheden welke door de wet worden geboden. Ik ken de grote energieleveranciers, weet hoe er wordt gewerkt en ken de prijsopbouw. Mijn opdrachtgevers kunnen daar hun voordeel mee doen.

Advies op maat

Ik kom ter plaatse de bestaande situatie beoordelen en adviseer vervolgens over de mogelijkheden. Ik hou ervan om mee te denken over verwachte ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing. Er komt namelijk heel wat op ons af. Hoe gaat onze mobiliteit er in de komende jaren uitzien? Verplaatsen we ons in 2030 nog met een auto en rijden we dan op waterstof? Dat zijn nog maar een paar dingen die zeker een rol gaan spelen.

Bij elke situatie waarin ik bedrijven of particulieren adviseer, komen de volgende vier vragen aan bod:

  • Wat zegt een analyse van het verbruik?
  • Waar kun je besparen?
  • Kunnen we hernieuwbare energie inzetten (bijv. zonnepanelen)?
  • Is er ruimte voor investering en wat is ROI?

Bewustwording van het energieverbruik kan al leiden tot een besparing van 10%. Het is aan mij om te zorgen dat mensen weten waarop ze moeten letten en waar winst is te behalen.

Particuliere versus zakelijke klanten

De energierekening is voor een particuliere aansluiting niet wezenlijk anders dan voor een zakelijke aansluiting. Gewoonlijk praten we bij een zakelijke aansluiting over bedrijven die een hoger verbruik en een zwaardere aansluiting hebben dan een gezinshuishouden.

Bij zo’n zwaardere aansluiting zijn de maandelijkse netwerkkosten stukken hoger. En door het hoge verbruik zijn de maandelijkse energiekosten vanzelfsprekend ook een veelvoud van de kosten die een gezinshuishouden heeft.

Energieverbruik in de gaten houden

Als een particuliere klant op de jaarnota een forste bijbetaling moet doen, komt dit vaak als een verrassing, omdat particulieren niet altijd een goed inzicht hebben in hun werkelijke verbruik.

Bedrijven houden hun energieverbruik vaker nauwlettend in de gaten. Bovendien zien bijvoorbeeld horecabedrijven een duidelijke relatie tussen de omzet en het energieverbruik. Extra kosten bij de afrekening kunnen ze dan verklaren.

Energie blijft een non-interest onderwerp en complex. Ik ben ervan overtuigd dat als een organisatie de cijfers van het energieverbruik standaard meeneemt in de overige omzetstatistieken, dit voor bewustwording zorgt bij management en medewerkers die tot enorme besparingen kan leiden.

Hetzelfde geldt overigens voor particulieren: wie zijn verbruik monitort, zal bewuster met energie omgaan en daardoor minder verbruiken.