Hoe krijgt u als VVE uw Energiebelasting snel terug?

Hoe komt u erachter of u recht heeft op een Teruggaaf Energiebelasting? En hoe dien je zoiets in? Een uitleg voor vakantiehuiseigenaren en bewoners van appartementencomplexen.

Benieuwd wat ik voor je kan doen?
Neem contact op

Een deel van de energierekening bestaat uit energiebelasting. Vakantiehuiseigenaren en bewoners van appartementencomplexen kunnen met elkaar bij de Belastingdienst deze energiebelasting terugkrijgen. Drie tips voor een succesvolle teruggaaf.

Het meest in het oog springende appartementencomplex van Rotterdam: de Markthal.

Twee appartementencomplexen in Rotterdam. Links de appartementen boven de Markthal / Foto: Frank Cornelissen

In de maanden januari, februari en april staat bij bedrijven en instellingen de administratie en boekhouding in het teken van de Belastingaangifte. Een deel van mijn werk bestaat uit het regelen van de teruggaaf Energiebelasting. Op basis van mijn ervaringen heb ik een aantal aandachtspunten op rij gezet.

1. Check eerst of u recht heeft op teruggaaf.

Hoort uw organisatie bij een van onderstaande categorieën? Dan bestaat de kans dat u Energiebelasting terugkrijgt. Voor dit artikel focussen wij ons op vakantieparken en wooncomplexen. Behoort u tot een van de andere categorieën en heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op.

 • Instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard.
 • Charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen.
 • Algemeen nut beogende instellingen (met een officiële ANBI-status).
 • Sociale instelling (begeleide woongroep bijvoorbeeld).
 • Multifunctioneel gebouw zoals een dorpshuis.
 • Een vakantiepark of wooncomplex met meerdere eigenaren.
 1. Krijgt uw wooncomplex of vakantiepark één eindfactuur voor het energieverbruik?
 2. Bestaat het vakantiepark of het appartementencomplex uit 1 hoofdaansluiting en heeft elk huis/appartement een eigen aansluiting voor elektra en gas?

Behoort u tot één van de categorieën en kunt u deze twee vragen met ja kunt beantwoorden? Dan is het de moeite waard om een Teruggaaf Energiebelasting in te dienen bij de Belastingdienst. Degene die de totale energierekening ontvangt en betaalt, kan de aanvraag indienen.

Kan een verzoek tot teruggaaf leiden tot een aanslag?

Veel mensen die contact met mij opnemen, vragen mij hoe groot de kans is dat de teruggaaf uitmondt in een aanslag? Zij maken zich zorgen dat de Belastingdienst concludeert dat eigenaren te weinig Energiebelasting hebben betaald door de aangifte een aanslag krijgen. Het enige wat kan gebeuren, is dat uw teruggaaf op 0 uitkomt. Een verzoek tot teruggaaf Energiebelasting leidt nooit tot een aanslag.

2. Verenig uzelf en maak goede afspraken.

In een wooncomplex of flat is een Vereniging van Eigenaren verplicht en elke bewoner is er lid van. Je bent immers samen eigenaar van het hele gebouw en verantwoordelijk voor het onderhoud aan de buitenkant en gezamelijke ruimtes.

Voor een vakantiepark is een VVE oprichten niet verplicht, maar het kan in een aantal situaties handig zijn. Zoals bij de Teruggaaf Energiebelasting. Stel in één bijeenkomst met de achterban (bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering) de randvoorwaarden vast. Bijvoorbeeld over de manier van terugbetalen. De Belastingdienst keert de eventule teruggaaf in één keer uit. Spreek van tevoren met eigenaren en beheerder af of deze teruggaaf op de rekening van de vereniging komt, of op die van de beheerder. En hoe u het bedrag vervolgens verdeelt over alle eigenaren.

3. Houd alle data bij die de Belastingdienst nodig heeft.

Verenigingen van Eigenaren schakelen mij vaak in voor de Teruggaaf Energiebelasting. Vaak is er sprake van een teruggaaf voor meerdere jaren. Ik zoek dan – dat mag tot maximaal vijf jaar terug – alle data bij elkaar die De Belastingdienst nodig heeft.

Als alle data op orde is en de aanvraag bij de Belastingdienst ligt, adviseer ik de beheerder of de Vereniging van Eigenaren om vanaf dan jaarlijks alle noodzakelijke gegevens voor toekomstige aangiften bij te houden.

Deze informatie heeft de Belastingdienst nodig.

 • Het verbruik van alle woningen en appartementen over het jaar/de jaren waarvoor u de teruggaaf wilt indienen. Maak jaarlijks in januari een kloppende lijst met het elektra- en gasverbruik per huis. Deze vind je op de tussenmeters voor stroom en gas.
 • De totaalfactuur van het verbruik van het hele park. De beheerder of de Vereniging van Eigenaren krijgt elk jaar een totaalfactuur voor het energieverbruik op het hele park. Bewaar hem.
 • Houd de eigenaren van de woningen bij in een lijst en voeg een kopie van de eigendomstakte bij. Waarom? Elke eigenaar heeft, ongeacht de hoeveelheid (vakantie)woningen die op zijn naam staan, recht op één keer de teruggaaf. Bezit u vijf woningen op een vakantiepark? Dan krijgt u de belasting voor maximaal één woning terug. Daarom wil de Belastingdienst van elk jaar waarvoor u de Teruggaaf indient, weten op welke naam de woningen in dat bewuste jaar stonden.
 • Beleg alle data en de taak bij één bestuurslid en zorg dat alles goed is vastgelegd.

Heeft u nog vragen? Reageer hieronder en ik voorzie u zo snel mogelijk van een antwoord.

U kunt ook via telefoon of mail contact opnemen.