Voor (lokale) overheden die willen verduurzamen

U werkt bij een lokale overheid en wilt dat uw organisatie en inwoners duurzamer worden. Meer gebruik maken van duurzame bronnen zoals zonne-energie. Hoe pakt u dat planmatig en succesvol aan? Hoe zorgt u ervoor dat alles voldoet aan randvoorwaarden? En het allerbelangrijkste: er voldoende draagvlak is gedurende het totale traject?

Benieuwd wat ik voor je kan doen?
Neem contact op

Een project dat een gemeente meer duurzaam moet maken. Het komt vaak voort uit een leverancier met een product, die aanklopt. Vanaf dat moment draait het project om de wensen en verkoopdrijfveren van de leverancier.

‘De leverancier heeft zonnepanelen, dus we moeten daken. En snel een beetje.’  Zoiets. Een regionale of landelijke subsidiepot is ook zo’n drijfveer.

Mijn werk, lokale overheden helpen met energietransities, draait om zelf actie ondernemen in plaats van te reageren op basis van een aanbod van een leverancier of beschikbare subsidies.

Zo begeleidt Jord energietransities bij lokale overheden

Wat zijn de ideeën van ondernemers en inwoners om te verduurzamen? Over te stappen op schonere energie? Hoe zit het met de mogelijkheden op de locatie die wij met elkaar uitkozen? Met deze vragen en antwoorden begint voor mij een succesvolle lokale energietransitie. Daarna kijken we naar de producten die voldoen voor de energietransitie. Wat de impact is. Voor de gemeentekas, de omgeving en het netwerk. Aanbieders voegen zich bij het project als de regiehouder, de gemeente, haar randvoorwaarden helder heeft.

Elektrische laadpalen en zonnepanelen in uw gemeente

Zo komen er bijvoorbeeld in uw gemeente elektrische laadpalen die goed functioneren en op de plekken staan waar ze horen. Zonnepanelen en -weides op plekken waar het energienetwerk ook daadwerkelijk iets mee kan. En kunnen we rekenen op draagvlak, tevredenheid en een mooie eindafrekening.

Zoekt u iemand die energietransities in uw gemeente wil begeleiden? Van het allereerste begin tot aan het moment dat alles functioneert? Zodat de verandering ook echt de energie geeft die iedereen nodig heeft? Jord Kuiken zorgt ervoor dat u actief en in de rol van regiehouder uw gemeente kunt verduurzamen.